Gândul zilei


„Pentru a reuși într-o activitate, este necesar ca intelectul,

inima și voința să lucreze împreună. Această unitate o

găsim rareori realizată, cu excepția marilor sfinți. Și
deopotrivă la marii criminali. Da, între marii criminali care
se gândesc să facă numai rău și marii sfinți care se
consacră binelui omenirii se situează majoritatea oamenilor
care, neștiind să-și pună în mod constant intelectul, inima
și voința în slujba unui proiect, oscilează continuu între
calea bună și cea rea și nu reușesc mare lucru.

image0021

Pentru bine,
ca și pentru rău, trebuie să impui aceeași direcție
gândurilor, sentimentelor și faptelor, ceea ce este dificil,
iar în acest privință oamenii sunt atât de leneși!
Ne uimim uneori că unii mari criminali au putut deveni mari
sfinți. Nu, nu este nimic de mirare. Un eveniment petrecut în
viața lor sau întâlnirea cu o ființă a produs o mare
tulburare în ei, și în acea clipă, în măsura în care ei au
realizat partea cea mai dificilă a lucrării: unitatea
intelectului, a inimii și a voinței lor, ei sunt capabili să
se depășească în bine, așa cum au făcut-o în rău.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

„Sentimentul fratern se dezvoltă când înțelegeți că nutrebuie să transmiteți stările voastre negative altora, cu
atât mai mult că nu este sigur că ei pot face ceva pentru voi.
La ce folosește atunci să îi împovărăm? În loc să vă
pierdeți vremea cu plângeri și reclamații, căutați printre
toate exercițiile puse de învățământul nostru la
dispoziție pe cele ce vă vor ajuta să vă depășiți
tristețile, decepțiile, neliniștile.

Simțiți că vă pierdeți bucuria, iubirea, liniștea,
speranța, credința…Iată încă o metodă de a le regăsi.
Scrieți aceste cuvinte pe o foaie de hârtie, luați-le într-o
mână, ridicați apoi cealaltă mână spre cer căutând să
captați curenții purtători ai acestor binecuvântări. Când
aveți senzația că ați simțit unul dintre acești curenți,
concentrați-vă puternic, așezați-vă apoi mâna pe plexul
solar pentru a-l face să pătrundă în voi.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

__________________________________________________


„Să nu lăsați să se scurgă o zi din viață voastră fără
să vă legați de lumea spirituală, căutând contactul cu acei
curenți divini, cu entitățile divine. Da, nici măcar o zi,
fiindcă este dificil apoi să regăsiți aceeași stare
interioară de seninătate, de pace. Ați trăit deja
experiența: nu v-ați concentrat o zi asupra lumii armoniei și
a luminii, și simțiți deja că tot felul de greutăți, de
neguri s-au acumulat în voi.

Ce eforturi depuneți apoi să
scăpați de ele! Vă plângeți: „Mă aflu în întuneric, în
frig, sunt împovărat de greutăți”… Oare nu voi ați
pricinuit această stare? Fiindcă v-ați lenevit, ați stagnat,
canalele și centrii voștri subtili s-au înfundat, și acum nu
mai există nici o comunicare cu lumea divină.
Aveți zilnic posibilitatea de a descoperi această lume divină
ce este adevărata patrie a sufletului vostru, nu renunțați
deci la nici unul dintre exercițiile ce vă permit să
pătrundeți în ea. 
De ce să rămâneți de cealaltă parte a
frontierei? De ce să rămâneți în exil?…”

Omraam Mikhaël Aivanhov

________________________________________________

*:-h wave*&gt;:D< big hug

„Vedeți atâtea lucruri de îndreptat în viața voastră și vă
rugați: „Doamne, fă ca…Doamne, dă-mi”…Pentru ca
rugăciunile să vi se îndeplinească, trebuie să le
susțineți printr-o credință neostenită și niște strădanii
constante.

Cerul dorește să vi le împlinească, dar o
dorință ce vă mulțumiți să o exprimați din când în când
se diluează și se pierde într-un final în spațiu. Dacă nu
obțineți ceea ce cereți, trebuie să căutați cauza în voi:
v-au lipsit fără îndoială stabilitatea și perseverența în
efort.

image003

Dacă s-ar comporta în viața lor profesională așa cum o fac
în viața lor spirituală, mulți oameni și-ar pierde repede
slujbele. Sub pretextul că realitățile lumii spirituale sunt
invizibile, ne închipuim că este de ajuns să proiectăm din
când în când câteva dorințe șovăitoare. Ah, nu, mai mult
decât în planul fizic, succesul obținut în planul spiritual
cere o practică și niște strădanii constante.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

________________________________________________________________________

*&gt;:D< big hug*:-h wave

„Dacă în clipa în care părăsește pământul, un Maestru
consideră că nu și-a încheiat lucrarea, el o poate continua
prin intermediul unora dintre discipolii săi care au început
această lucrare cu el. Asemenea entităților spirituale, el nu
are nevoie să se încarneze într-un corp pentru a acționa, el
se strecoară, pătrunde în sufletul lor. Maestrul nu mai
există în chip fizic; și totuși el este prezent și își
continuă lucrarea. De ce ar mai avea nevoie de un corp fizic?

*:) happy

Durează mult să petreacă nouă luni în pântecul unei mame
și apoi să se nască, să crească, să se formeze până în
clipa în care va fi în sfârșit în posesia tuturor
mijloacelor psihice și spirituale!
De aceea, un Maestru alege adesea să trăiască în niște
ființe care doresc să îi continue misiunea și sunt capabili
să o facă. El nu vine însă singur, fiindcă este legat de
alți Maeștri, de îngeri, de arhangheli. De aceea, datorită
Maestrului lor, discipolii se simt îmbogățiți de atâtea
prezențe care îi luminează, îi susțin și le descoperă
minunile lumii spirituale.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

______________________________________________________
 
„Modelul oricărei organizări este organismul nostru. Omul nu
poate inventa nimic ce nu există deja în creație. El poate
imita, reproduce, dar nu poate inventa. Organismul uman este deja
prin sine o lume organizată, construită după legile din
înalt. el păoartă înscris în el întreaga filosofie a
vieții.
 

image0015


Această organizare, al cărei model este organismul nostru,
trebuie să se reflecte, mai întâi, în familie. Familia este o
instituție divină, pentru că este un organism în care
acționează într-o mare măsură legea gratuității,
gratuitate ce determină unitatea, armonia ei. Evident, există
și familii ce par alcătuite din niște membrii ciudați, ca și
cum psihic, spiritual, ar fi de origini diverse. Ei pot fi de
fapt de origini diverse, și dacă este cazul, nu trebuie să fim
uimiți: ei sunt împreună tocmai pentru a învăța tocmai
legile gratuității, adică legile răbdării, ale indulgenței,
ale iubirii, ale sacrificiului. Aceste legi trebuie deopotrivă
să guverneze și această familie ce o alcătuiesc oamenii pe
întreg pământul.”

Omraam Mikhaël Aivanhov
_____________________________________________________________________
„Căldura 4f6 , lumina, magnetismul și electricitatea sunt patru
fenomene studiate în mod special de fizică. Or, aceste fenomene
naturale își au corespondența pe chipul nostru. Sunteți poate
uimiți? Iată aceste corespondențe.

image0013

Gura este legată de căldură, nasul de electricitate, ochii
sunt legați de magnetism și fruntea, de lumină. Iar gura 193(căldura) este în legătură cu ochii (magnetismul); este inima
legată b11 de suflet: prin ochi noi absorbim hrana spirituală, așa
cum absorbim prin gură hrana fizică. Cât despre nas
(electricitatea), el se află în legătură cu fruntea (lumina);
este intelectul legat de spirit: la fel cum nasul simte
mirosurile, intelectul, cu ajutorul înțelepciunii, discerne
binele de rău, adevăul de fals, în timp ce spiritul, fruntea,
percepe realitățile lumii divine.”
b181
Omraam Mikhaël Aivanhov
____________________________________________________________________

„Dimineața, după ce vă treziți, vă îndreptați spre

fereastra camerei, trageți perdelele și priviți cerul pentru a
vedea cum este vremea. Apoi, dacă mergeți la servici, la
cumpărături sau într-o vizită, în clipa plecării priviți
în față, apoi la dreapta sau la stânga pentru a vedea dacă
drumul este liber. Ceea ce faceți astfel în planul fizic, este
și mai important să îl faceți în planurile psihic și
spiritual.

image0032

Dimineața, la trezire, primul lucru ce trebuie făcut este deci
de a privi spre Cer de unde vă vine lumina, pentru a fi bine
inspirați în toate activitățile zilei. Apoi, în clipa când
acționați, trebuie să priviți de fiecare dată dacă drumul
este liber. Este periculos să vă avântați în acțiune, chiar
dacă câștigați poate câteva minute, fiindcă faceți niște
greșeli, pronunțați niște cuvinte nefericite, și întrega zi
este pierdută, fără a mai vorbi despre consecințele ce
urmează. Începeți deci fiecare dimineață prin a vă
îndrepta privirea spre entitățile luminoase, ele vă vor
indica direcția de urmat și vă vor însoți în drumul vostru.”
Omraam Mikhaël Aivanhov___________________________________________________

image0014

Sub o formă sau alta, aventurile tuturor ființelor umane
prezintă niște analogii cu minunatele aventuri întâlnite în
povești. Da, sunteți toți niște prinți și prințese, și
purtați în sinea voastră toate bogățiile: inima voastră,
intelectul vostru, sufletul și spiritul vostru sunt niște
cufere pline cu aur și pietre prețioase.
 

image002


Sunteți deopotrivă și niște magicieni: aveți o baghetă
magică, cuvântul, ale cărui adevărate puteri nu le-ați
experimentat încă. Totuși o știți: spuneți ceva drăguț
cuiva, și vedeți imediat rezultatele. Îl insultați, și
observați deopotrivă alte rezultate: nu ați atins acea
persoană, nu ați rănit-o cu un cuțit, și totuși ea pare
rănită de un cuțit. Da, cuvântul este magic. Urmăriți-vă
deci cuvintele. Mai întâi supravegheați-vă însă gândurile
și sentimentele astfel ca ele să vă inspire cuvintele cu
ajutorul cărora, ca niște genii bune, veți aduce peste tot
consolarea, pacea și bucuria.”
image003

Omraam Mikhaël Aivanhov
___________________________________________________________
Gândul zilei de luni 2 septembrie 2013
 *&gt;:D< big hug*O:-) angel*O:-) angel*&gt;:D< big hug
„Lumea invizibilă din jurul vostru nu este goală, ea este
străbătută de tot felul de entități. Atunci, seara, în
momentul în care vă culcați, încercați să vă puneți
camera în ordine, fiindcă niște ființe îngerești pot veni
să vă viziteze în timpul nopții. Dacă văd niște haine și
obiecte în dezordine, ele nu sunt foarte încântate de acest
spectacol și se poate să nu mai revină. Aranjați-vă în
fiecare seară încăperea ca și cum ar trebui să primiți
niște oaspeți, niște prieteni.

image0012

Cum puteți primi și vizita unor entități *&gt;:) devilrăufăcătoare,
dacă nu doriți să fiți deranjați în timpul somnului,
puneți lîngă patul vostru o rugăciune scrisă, un gând
scris, o imagine sfântă, fotografia unui înțelept, a unui
Inițiat.*O:-) angel Vă plasați astfel sub autoritatea și protecția unei
Ființe care își extinde bunăvoința asupra tuturor
creaturilor.”*O:-) angel*&gt;:D< big hug
Omraam Mikhaël Aivanhov
____________________________________________________________
Gândul zilei de vineri 16 august 2013

*:-h wave*&gt;:D< big hug

„Cei mai mulți oameni caută numai ce este în interesul lor. Ei
se strecoară peste tot unde există un profit de realizat, și
abandonează ceea ce nu le aduce nici bani, nici putere, nici
prestigiu. Veţi spune că, dacă nu vă ocupaţi voi de
interesul vostru, nimeni nu va veni să o facă pentru voi. Este
de înţeles, şi este important să vă găsiţi locul în
societate.

 

image0011


Trebuie să aveţi însă un alt punct de vedere despre ce
numiţi interesul vostru. Întrebaţi-vă întotdeauna: „Ce
îmi va aduce această activitate?.. Ce voi câştiga?…”,
orientaţi-vă însă aceste întrebări spre un ideal mai
înalt, spre un scop mai spiritual. Adică, în loc să vă
gândiţi mereu cum să câştigaţi luând, gândiţi-vă cum
puteţi câştiga dăruind. Da, cum să câştigaţi dăruind…
Fiindcă imediat ce veţi începe să lucraţi pentru alţii,
curenţii ce îi veţi declanşa vor reveni obligatoriu spre voi
într-o bună zi, şi atunci, la rândul vostru, vă veţi simţi
foarte mult ajutaţi.
Omraam Mikhaël Aivanhov
__________________________________________________________
Gândul zilei de miercuri 14 august 2013

„O nouă filosofie apare acum în lume, cea a soarelui care
răsare. Într-o bună zi, toți vor ieși la primele ore ale
zilei pentru a-l întâlni, și va fi o asemenea schimbare
încât va aduce niște modificări în toate domeniile:
psihologic, familial, social, politic, economic…Toți vor
părăsi punctul de vedere geocentric pentru a adopta punctul de
vedere heliocentric, cel al soarelui.
Se spune că într-o bună zi ființa umană va depăși în
splendoare îngerii și arhanghelii. Cu toate acestea, ea este
încă un fruct necopt; ea se arată încăpățânată,
îndârjită, dură.

Acest fruct este însă legat de Pomul
Cosmic, iar soarele, care îl privește, îi trimite lumina și
căldura sa, îl coace ca să fie servit ca un fruct gustos pe
masa divină. Ea va pătrunde atunci ca esență spirituală în
mintea Creatorului și gândul ei va fi cel al Creatorului,
marele Soare. Destinul omului este de a fi absorbit într-o zi de
marele Soare.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

____________________________________________________________

Gândul zilei de joi 1 august 2013

„La răsărit, soarele proiectează în fiecare dimineață în
spațiu o mulțime de paiete de aur; ne putem umple spiritul,
sufletul, intelectul, inima și deopotrivă corpul nostru fizic
cu aceste paiete de aur. Întregul nostru organism poate
beneficia de acest aur, de la creier până la picioare.
Există diferite feluri de lumină. Cea de care sistemul nostru
nervos și întreg organismul au cea mai mare nevoie este lumina
soarelui înainte de răsăritul său. Este lumina cea mai
subtilă, cea mai spirituală, și ea acționează asupra
corpurilor noastre psihice. De aceea, dacă știm cum să privim
soarele, o ușă ni se deschide în plexul solar și începem să
bem lumina. Este ca un rezervor ce se umple cu o chintesență
prețioasă. Când rezervorul se revarsă, nu mai simțim decât
nevoia de a distribui acest elixir tuturor creaturilor vii, și
nu există mai mare bucurie decât să dăruim ceea ce am primit
de la soare.”

Omraam Mikhaël Aivanhov

__________________________________________________________________

Gândul zilei de miercuri 29 mai 2013

„Nu trebuie niciodată să uităm că destinul ființei umane este

unul dintre cele mai strălucite. Dumnezeu a creat-o ca să
trăiască în armonie, în lumină, să exprime iubire,
înțelepciune, putere, încredere, bunătate, onestitate şi grijă.

Veți întreba: „De ce ne este însă atât de greu să atingem
această stare de perfecțiune căreia îi suntem
predestinați?” Fiindcă nu știți cum să respingeți
dușmanii interiori care caută să vă antreneze într-o altă
direcție. Acești dușmani sunt toate înclinațiile cărora le
cădeți pradă fiindcă conștiința voastră nu s-a trezit
încă. Spuneți-vă însă cu tărie: acești dușmani simt
foarte bine dacă aveți sau nu o conștiință clară a
predestinării voastre. Ei se îndepărtează încet-încet când
văd că înțelegeți în ce direcție să vă îndreptați și
o mențineți, fiindcă știți că există un scop de atins…”

Omraam Mikhaël Aivanhov

_________________________________________________________

“Există oameni care, atunci când îi întâlnești, nu știu să

vorbească decât despre cât sunt de obosiți. Este foarte
simplu: totul îi obosește. Ei nu-și dau seama că sunt pe cale
să se sugestioneze și într-o bună zi vor fi complet
extenuați. Or, cei care se plâng de oboseală sunt foarte rar
cei care muncesc cel mai mult. Oboseala le vine pur și simplu
fiindcă ei rumegă niște gânduri și sentimente ce îi
epuizează. Nu se poate nega că sunt obosiți, nu este cazul
unei oboseli imaginare, nu, ea este reală, atât de reală
încât devine contagioasă, iar când întâlnim aceste
persoane, suntem și noi obosiți după câteva minute petrecute
împreună.

Una dintre metodele cele mai eficace pentru scăpa de această
oboseală psihică este o reală epuizare fizică; ea îi va
odihni și vindeca de oboseala lor psihică. Oamenii posedă
niște resurse nebănuite pe care trebuie să învețe să le
exploateze printr-un efort de voință. Mulți obosesc ducând o
viață atât de statică!”

Omraam Mikhaël Aivanhov

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: