ENERGIA UNIVERSALĂ – I


O cercetare sistematică şi ştiinţifică de dr. Bedri C. Cetin


Dragă cititorule,
„Fie ca Tu să depăşeşti toate suferinţele şi fie ca Tu să te bucuri din plin de viaţa Ta, cu pacea şi energia dăruită de înţelegerea Adevăratului Tu – Tot ce există este Sursa şi Tu eşti Aceea.” Autorul

1. Introducere
În această carte veţi putea găsi răspunsuri detaliate şi sistematizate la întrebări, precum: „Ce este Energia Universală ?”, „Ce sunt chakrele ?”, „Cum lucrează tratamentul cu Energie Universală ?”, „Care este principala cauză a tuturor bolilor ?”, „Care este Adevărul fundamental despre corpul uman şi despre existenţa universală ?”, „Cum putem vindeca sau preveni bolile ?” şi multe altele. La sfârşitul cărţii veţi găsi şi o secţiune intitulată Bazele spiritualităţii, unde veţi citi (în concordanţă cu credinţa autorului), una dintre cele mai sistematizate cercetări, realizate vreodată în spiritualitate.
Aproape toate subiectele acestei cărţi sunt urmate de un comentariu ştiinţific, în care sunt prezentate cele mai recente descoperiri şi realizări ale ştiinţei, într-un mod care susţine, confirmă sau dovedeşte temeinicia subiectului ce urmează. Veţi observa că filozofia principală a textului a fost dezvoltată mână în mână cu ştiinţa. În momentul în care filozofia subiectului străbate curentul ştiinţific al învăţăturii, sunt prezentate interpretări posibil ştiinţifice, în speranţa că în viitor ele vor fi dovedite de oamenii de ştiinţă. Toate cercetările ştiinţifice sunt prezentate astfel încât şi un cititor obişnuit, nu cu prea multe cunoştinţe ştiinţifice, să fie în stare să le înţeleagă.
Pentru a da o mai largă perspectivă subiectelor abordate, această carte a fost scrisă în mod interdisciplinar.
Veţi găsi multe domenii ştiinţifice sau metaştiinţifice încorporate: medicina tradiţională, medicina alternativă, neuroştiinţa, anatomia, fiziologia, psihologia, filozofiile orientale, fizica cuantică şi astrofizica. Autorul consideră că aceste domenii necesită a fi luate în seamă în mod colectiv, pentru a descrie subiectele esenţiale conţinute de această carte. Concepte precum „Energia Universală sau „Adevărul despre existenţa noastră” nu pot fi limitate doar la unul sau două domenii ştiinţifice, fără a se face astfel o nedreptate. Intenţia autorului este de a elucida faptul că Adevărul infinit este prin natura lui vast şi nemărginit şi în acest context, scrierea cărţii de faţă a constituit pentru sine, mai mult decât o provocare.
În textul ce urmează, veţi găsi prezente multe repetiţii, de fiecare dată în forma lor cea mai nouă. Autorul speră totuşi ca acestea să nu fie plictisitoare. Astfel de repetiţii sunt necesare pentru a prezenta şi întări noile concepte ce ne sunt încă aşa de străine, şi la un moment sunt chiar contrarii gândirii noastre tradiţionale şi căii noastre vechi şi limitate de înţelegere a Adevărului.
Cartea este plină de realităţi senzaţionale şi de informaţii noi, ce sporesc înţelepciunea, bucuria şi încântarea spirituală. Veţi învăţa că trupul nostru fizic nu reprezintă nimic, este doar un câmp energetic, ce vibrează individualizat, strâns şi constant cu Câmpul Universal, înconjurător. Veţi descoperi că acest Câmp Universal înconjurător hrăneşte continuu cu Energie Universală corpurile noastre, în timpul tratamentului cu Energie Universală. Veţi vedea că Energia Universală este energia esenţială în Univers, de natură subtilă, de cele mai multe ori invizibilă, din care sunt formate toate celelalte energii. Veţi înţelege că toată materia din jurul nostru nu reprezintă nimic, sunt numai diferite vibraţii ale unicului Câmp Universal şi orice separare este o iluzie. Veţi afla că totul în Univers este splendid conectat şi faptul că Tu cel adevărat nu eşti corpul, ci Sursa din care totul se manifestă. Vă vor surprinde cu siguranţă aceste detalii, alături de descoperirea multor noi nivele ale realităţii.
Dorinţa autorului este ca cititorul să beneficieze de această carte din punct de vedere fizic, mental şi spiritual.

2. Ce este Energia Universală ?
Tot ce există este Câmpul de Energie Universală. Nu există nimic altceva decât Câmp de Energie Universală, elementul de bază ce constituie Universul nostru. Toată materia (stele, pământ, plante, oameni etc.) este pur şi simplu intensificarea acestui câmp. Tot ce vedem în jurul nostru (inclusiv noi înşine) este expresia sau manifestarea acestui Unic Câmp. Precum gheaţa este făcută din apă, tot ce apare în jurul nostru, ca fiind solid (inclusiv corpurile noastre) este în esenţă constituit din Câmpul de Energie Universală. Diversele vibraţii ale acestui câmp sunt percepute cu simţurile noastre ca fiind diferite forme ale materiei.
Termenul „Câmp de Energie Universală” se sprijină pe particulele minuscule numite „Superstrings” (în traducere – supercoarde), ce se întind într-o manieră continuă în tot spaţiul. Cu alte cuvinte, Câmpul de Energie Universală este un concept pe care noi îl utilizăm pentru a descrie câmpul continuu, ca mişcare a „Superstring”-urilor. Deci, Câmpul de Energie Universală este doar un alt nume pentru „Superstring”-uri, care sunt cele mai mici particule existente, mult mai mici decât atomii sau decât orice altceva. Aceste particule nu sunt decelabile cu simţurile noastre, ele se mişcă constant şi vibrează. Cel mai important fapt este că acest câmp mobil transportă o cantitate uriaşă de energie, pe care noi o numim Energie Universală.                                                                                                                                                             

Comentariu ştiinţific
Materia este o formă a energiei. Aceasta a fost dovedită de Einstein, prin celebra sa formulă E=mc2, unde E este energia unui sistem (materie) cu masa m şi c este viteza luminii. Această formulă stabileşte că masa şi energia sunt echivalente, cu alte cuvinte, materia şi energia sunt expresii duale ale aceleiaşi substanţe universale, care este tocmai Câmpul de Energie Universală şi este principala sursă de energie sau de vibraţii, din care noi suntem alcătuiţi. În primul rând, noi nu suntem corp fizic, ci suntem în principal corp energetic, cu aparenţă fizică. Energia (sau Energia Universală) este baza întregii noastre existenţe. Căldura soarelui ce ne încălzeşte corpurile, benzina pe care o utilizăm în maşina noastră, electricitatea folosită în instalaţiile casnice, sunt de fapt, forme ale aceleiaşi energii. Energia Universală este energia ce susţine viaţa, furnizând energie vitală tuturor sistemelor vii, este energia folosită pentru a trata pe alţii şi pe noi înşine, prin terapia chakrelor şi este acelaşi concept, pe care sunt bazate învăţăturile şcolii Spiritual Human Yoga (SHY).
Majoritatea bolilor sunt cauzate de dezechilibrul energiei vitale, energie pe care corpul nostru o primeşte din Câmpul de Energie Universală. Utilizarea conceptului de Energie Universală ca o tehnică de vindecare, ne dă posibilitatea să ajungem la esenţa bolilor, eliminând astfel principalele cauze ale bolii şi nu numai simptomele.
3. Ce este mai precis, Câmpul de Energie Universală ?
Întregul Univers, de la stelele de pe cer la atomii ce le alcătuiesc, inclusiv pământul pe care trăim şi corpurile noastre, tot ceea ce vedem sau nu, este alcătuit din Câmpul de Energie Universală, aflat la cel mai fundamental nivel.

Comentariu ştiinţific
Toate forţele de interacţiune, inclusiv gravitaţia, forţa electromagnetică şi nucleară provin din acelaşi Câmp de Energie Universală.
CÂMPUL de Energie Universală este numit aşa, pentru că el ocupă întreg spaţiu într-un mod continuu, este peste tot fără excepţie. Precum ÎNTINDEREA apei umple oceanul, aşa şi el umple spaţiul şi materia.
Câmpul de Energie Universală este un câmp de particule numite „Superstring”-uri, deci Câmpul de Energie Universală şi „Superstring”-urile sunt termeni sinonimi şi vor reprezenta în text, acelaşi lucru.                                                           

Comentariu ştiinţific
În secolul al XIX-lea, oamenii de ştiinţă au explicat că toată materia este compusă din particule foarte mici, numite atomi. Ei au demonstrat că Universul ce este compus din mii de lucruri diferite (pietre, sticlă, apă, aer, celule în corp etc.), reprezintă combinaţii a zeci de tipuri de atomi.
Mai târziu, au descoperit că atomii sunt formaţi din particule mai mici, electroni, protoni şi neutroni.
Nucleul atomic este compus din protoni şi neutroni, în timp ce electronii se învârt în jurul nucleului. Toţi atomii sunt combinaţii ale acestor trei particule, care multă vreme au fost considerate indivizibile.
Această teorie s-a dovedit a fi greşită când, la mijlocul secolului al XX-lea, oamenii de ştiinţă au descoperit că protonii şi neutronii sunt compuşi din particule şi mai mici, numite quarci. Fiecare proton sau neutron este format din trei quarci. Ţinând seama de acest nou model, toată materia din Univers este compusă din quarci şi electroni.
Spre surpriza unora, şi acest model a fost găsit incomplet în 1984, când fizicienii John Schwartz şi Michael Green au introdus o nouă teorie, cu adevărat senzaţională: „Teoria Superstring”-urilor, care a depăşit toate teoriile precedente, arătând că entităţile considerate fundamentale nu sunt punctiforme, ci unidimensionale („string” înseamnă coardă), foarte asemănătoare cu coarda chitarei ce poate vibra.
Aceste „Superstring”-uri sunt elementele de bază ale Câmpului de Energie Universală, ele vibrează şi transportă energie – Energia Universală – ce este foarte importantă pentru noi.

4. Ce fac „Superstring”-urile (sau Câmpul de Energie Universală) ?
„Superstring”-urile nu sunt punctiforme, ci ele sunt precum coardele. Un punct nu are dimensiune, dar o coardă – la fel ca o linie – are o singură dimensiune. Precum coardele unei chitare, „Superstring”-urile vibrează ca un val în mişcare. Mai mult, „Superstring”-urile se mişcă continuu în spaţiu, aşa cum se întâmplă cu valurile unui ocean. Pentru acest motiv, Câmpul de Energie Universală poate fi numit Undă de Energie Universală.
„Superstring”-urile, în timp ce se mişcă, transportă energia (sau forţa) produsă de vibraţiile lor, care se numeşte Energie Universală. Vibraţiile joase produc energii joase, vibraţiile înalte produc energii înalte.
„Superstring”-urile vibrează cu frecvenţe diferite şi precum vibraţiile coardelor chitarei produc note variate, aşa şi diversele vibraţii ale „ Superstring”-urilor formează materie diferită. Toată materia, inclusiv corpurile noastre fizice, este formată din vibraţiile joase ale „Superstring”-urilor şi din acest motiv este compusă din energii relativ joase. Pe de altă parte, Energia Universală, care hrăneşte corpurile noastre cu energie vitală, este produsă de cele mai înalte vibraţii ale „ Superstring”-urilor, conţinând energii foarte ÎNALTE, ce au puterea să producă orice schimbare fizică şi să vindece orice boală. Aceasta explică de ce tratamentul cu Energie Universală este una dintre cele mai eficiente tehnici de vindecare existente în prezent.                                                                          

Comentariu ştiinţific
În conformitate cu „Teoria Superstring-urilor”, „Superstring”-urile sunt obiecte foarte subtile şi foarte mici, sunt „cărămizile” de construcţie al oricărui lucru în Univers şi transportă energiile în timp ce vibrează.
Fizicienii spun că aceste coarde scurte vibrează cu variate frecvenţe şi că acestea constituie diferitele forme ale materiei. Asemănător coardelor chitarei, ce produc note diferite, vibraţiile diferite ale „Superstring”-urilor se regăsesc în particulele fizice, precum protonii, electronii, quarcii, fotonii etc. De exemplu, ceea ce numim foton (particulă de lumină) este de fapt un „Superstring” vibrând cu o anumită frecvenţă.
„Superstring-urile pot cânta” spune Jim Gates, un fizician de prestigiu. „Deci, voi vă puteţi gândi la lumea din jurul nostru, ca la o simfonie a vibraţiilor „Superstring”-urilor, cu diferite frecvenţe.”
Un proton poate fi gândit ca fiind alcătuit din trei „Superstring”-uri vibrând, câte unul pentru fiecare quarc. Metaforic vorbind, dacă considerăm fiecare vibraţie a „Superstring”-ului ca pe o notă muzicală, protonul este precum o gamă (o combinaţie de note ce lucrează împreună ca să creeze un nou sunet) şi această gamă are toate proprietăţile protonului (fapt dovedit prin măsurători ştiinţifice). Acelaşi lucru se întâmplă însă şi cu alte particule.
Un atom este o combinaţie de coarde, o moleculă fiind o combinaţie de atomi, ea este mai mult decât o operă muzicală. Lumea, ca un întreg, fiind o combinaţie de atomi şi molecule – este o simfonie.
5. Ce este în esenţă fiinţa umană ?
Fiinţele umane, animalele, plantele – totul în Univers – sunt vibraţiile aceleiaşi substanţe, „Superstring”-urile. Ca entităţi aparent separate, NOI SUNTEM DE FAPT FIINŢE DE ENERGIE VIBRATORIE, conectate în mod intim cu toate lucrurile din Univers, prin intermediul Câmpului de Energie Universală, pe care îl cunoaştem şi îl vedem fără graniţe. Corpurile noastre sunt cele mai frumoase opere muzicale, ale căror note sunt chiar „Superstring”-urile pulsânde. Universul este un mare Câmp de Energie Universală şi noi suntem o parte vitală din el, împărţind aceeaşi energie, Energia Universală. La un moment dat, când această operă muzicală ce ne construieşte pe noi iese din echilibru şi ne îmbolnăvim, Câmpul de Energie Universală înconjurător are posibilitatea să ne readucă sănătatea şi vitalitatea. Suntem înconjuraţi de energia ce nu are limite, ea singură ne conştientizează că există şi că este disponibilă pentru binele nostru, dacă noi putem să-i învăţăm limbajul, cum lucrează şi cum tratează. Acesta este principalul subiect al cărţii.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s